Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

Szkolenia są nieodzownym elementem kształcenia ustawicznego, które w obecnych czasach jest koniecznością na gruncie zawodowym dla osób pracujących w każdej branży. W specyficzny sposób dotyka to jednak grup zawodowych, których realizacja zadań wiąże się w sposób bezpośredni z kontaktem z ludźmi. Praca z ludźmi nastręcza rozmaitych trudności i wyzwań, jest dużym obciążeniem psychicznym i wymaga nieustannego szlifowania swoich umiejętności interpersonalnych. Doskonalenie technik oraz pogłębianie praktycznej wiedzy pomaga nie tylko wykonywać swoje obowiązki z większą efektywnością, ale i zadbać o swoją kondycję psychiczną.

Szkolenia to także bezustanne podnoszenie swoich kwalifikacji. Udział w szkoleniach wzmacnia pozycję w sferze zawodowej i świadczy o zaangażowaniu w poszerzanie kompetencji. Stąd też na udział w szkoleniach warto decydować się nie tylko z konieczności, ale i z własnej potrzeby realizowania się i podnoszenia swojej pozycji na rynku pracy. Proponuję udział w nowoczesnych szkoleniach, których program jest dopasowany do aktualnych wymogów i pożądanych umiejętności w pracy z ludźmi.

Tego rodzaju szkolenia zwiększające kompetencje i wzmacniające umiejętności w sferze pracy z ludźmi adresowane są zwłaszcza do takich grup zawodowych, których specyfika pracy oprócz stałego kontaktu z ludźmi obarczona jest także dużym natężeniem czynników stresogennych, czyli praca może być wyczerpująca psychicznie. W tego rodzaju aktywności zawodowej wysokie kwalifikacje i umiejętności interpersonalne stanową obopólną korzyść: dla osoby świadczącej daną pracę, jak i dla osoby z niej korzystającej. Stąd też odbywanie szkoleń w tym kierunku jest konieczne. Do takich grup zawodowych należą m.in. lekarze i personel medyczny, nauczyciele i pedagodzy, kuratorzy, psychologowie czy socjoterapeuci.

Jednym z takich szkoleń jest blok szkoleniowy "Prawne i Psychologiczne aspekty pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Dzięki udziałowi w tym szkoleniu można zdobyć wiedzę o optymalnych sposobach zapobiegania oraz (rozwiązywania) rozwiązywania trudności i niwelowania dysfunkcji jaką jest przemoc w rodzinie, dodatkowo pozwala pracownikom poszczególnych instytucji realizujących zadania z zakresu tej problematyki na zrozumienie i wdrożenie zasad sprawnej i skutecznej współpracy między poszczególnymi podmiotami celem efektywnej finalizacji tych zadań przy optymalnym zaangażowaniu zasobów, w tym zasobów ludzkich.

Innego rodzaju szkoleniem podnoszącym kompetencje jest "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy wychowawcy i pedagoga". Samo podejście skoncentrowane na rozwiązaniach należy rozumieć jako skupienie się na wykorzystaniu potencjału do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest rozwiązanie danego problemu; z pominięciem jego źródeł i powodów, z jakich w ogóle doszło do jego zaistnienia. Ta metoda pozwala na wzmacnianiu działań zmierzających do osiągnięcia zadowalającego efektu i jest ona stosowana jako terapia krótkotrwała, kiedy istotny jest możliwie najkrótszy czas uzyskania pożądanych wyników terapii. W pracy zawodowej wychowawcy i pedagoga metoda ta znajduje zastosowanie w rozmaitych przypadkach związanych z pracą z trudnymi dziećmi i młodzieżą.

Szkolenia doskonalące jakie proponuję, swoich odbiorców znajdą przede wszystkim w większych miastach województwa kujawsko-pomorskiego jak Toruń, Bydgoszcz czy Grudziądz, ale w razie potrzeby bez przeszkód poprowadzę szkolenia również w takich miastach jak Aleksandrów Kujawski, Inowrocław, Brodnica, Chełmża czy Włocławek. Po indywidualnym uzgodnieniu i ustaleniu szczegółów szkolenia rozwijającego umiejętności miękkie lub szkolenia doskonalenia zawodowego, możliwa jest praca na terenie całego kraju.