Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

 W nowej rzeczywistości szkolnej, jaką są realia epidemii koronawirusa, muszą się odnaleźć zarówno dzieci, jak i rodzice. Obu stronom towarzyszy lęk, choć dotyczący tej samej kwestii, to wynikający z nieco innej perspektywy. Rodzice w dużej mierze obawiają się destabilizacji życia codziennego w związku z uczęszczaniem ich dziecka do szkoły w tak trudnych warunkach. Do największych obaw należą lęk przed zachorowaniem, lęk wynikający z obawy o konieczność izolacji w razie wykrycia wirusa u kogoś z bliskiego otoczenia dziecka w szkole, a także lęk o to, jak zorganizować dziecku opiekę w razie zamknięcia szkoły i powrotu do edukacji zdalnej. Są to obawy zasadnie, niemniej nie można ulegać panice. Nowe warunki życia trzeba zaakceptować. Nie ma sensu martwić się na zapas, ale też warto pomyśleć, jakie kroki i rozwiązania można będzie podjąć, jeśli okaże się to konieczne. Chodzi o zabezpieczenie sobie możliwych rozwiązań i przemyślenie wcześniej, jak rozwiązać dany problem. Na przykład, zastanowić się i przemyśleć sprawę, kto ewentualnie może pomóc sprawować opiekę nad dzieckiem, jeśli będzie ono musiało zostać w domu. Nie chodzi o nastawianie się na problemy i komplikacje, ale o rozsądną przezorność. Kluczowe do tego jest jednak zachowanie spokoju. Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku szkolnym i masz trudności z lękiem na tle destabilizacji życia w związku z koronawirusem w szkole, zapraszam Cię do rozmowy ze mną. Nadmierny lęk można skutecznie neutralizować i umożliwić spokojne stawianie czoła wyzwaniom.