Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

 Profilaktyczne czwartki w Chełmnie to cykl imprez, których jednym z celów jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez zabawę, edukowanie w zakresie alternatyw spędzania wolnego czasu i aktywizację lokalnej społecznośći. 22 lipca w ramach jednego z czwartkowych spotkań, odbył się współorganizowany piknik z grami i zabawami w ramach integracji i profilaktyki. Wakacyjny cykl spotkań profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży został zakończony, kolejna edycja planowana jest na kolejne wakacje. Głównym organizatorem Czwartków Profilaktycznych jest Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy Urzędzie Miasta Chełmno.