Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

Bardzo istotną korzyścią, jaką niesie ze sobą trening, jest rozwijanie swoich mocnych stron i poprawa tych słabszych, zyskanie umiejętności wykorzystywania swojego potencjału i kształtowanie lepszej wersji samego siebie. Ustawiczny rozwój osobisty jest dziś niezbędny do sprostania wyzwaniom pędzącego życia, zwłaszcza dla osób które chcą zawsze być o krok naprzód. Dotyczy to zwłaszcza sfery zawodowej, a warsztaty i treningi stanowią dziś nieodzowną część samorozwoju i poszerzania swoich kompetencji miękkich oraz budowania pewności siebie, co rzutuje na pewne poruszanie się na gruncie zawodowym i nie tylko.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego człowieka sukcesu, jak i każdego, kto chce świadomie budować swój dojrzały rozwój w oparciu o solidne podstawy rzetelnej wiedzy, wsparcie oraz kompetentne prowadzenie tego procesu przez doświadczonego trenera, stworzyłem program warsztatów kształtujących pożądane zachowania i umiejętności oraz korygujących błędy behawioralne i niewłaściwe nawyki. Każdy program warsztatów skupia się wokół jednego rdzenia i do niego dostosowane są metody pracy warsztatowej oraz sposób prowadzenia warsztatów.

Tematycznie można wyszczególnić następujące programy warsztatowe:

 • Trening Asertywności,
 • Warsztat umiejętności wychowawczych: "Szkoła Rodziców i Wychowawców",
 • Zarządzanie Stresem,
 • Warsztat wzmacniania poczucia własnej wartości,
 • Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.

Przykładowym warsztatem jest Trening Asertywności. Kluczem do powodzenia we wszelkich relacjach międzyludzkich, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej, jest postawa asertywna. Czym jest asertywność? To świadomość tego, że ma się prawo do własnego zdania i zadośćuczynienia swoim potrzebom i konsekwentne postępowanie w zgodzie ze sobą. Równolegle to uzmysłowienie sobie, że jest to równie ważne, jak poszanowanie tych samych kwestii u innych osób. Trening obejmuje naukę postaw i zachowań asertywnych, zrozumienie istoty asertywności i jej granic oraz samodzielne wprowadzanie asertywnego postępowania w życie, jak również podstawy asertywnego komunikowania się i czytania języka asertywności, w tym wyrażania i przyjmowania krytyki oraz odmowy.

Istotną cechą warsztatów rozwojowych jest ich szczegółowe ukierunkowanie. Skupiając się na danym, zawężonym polu, zarówno prowadzący warsztaty trener, jak i uczestnik warsztatów, mają przed sobą jasno określony kierunek, co umożliwia zaangażowanie wszystkich sił w jednym miejscu i maksymalizację efektów pracy. Warsztaty i treningi z psychoterapeutą to bardzo dobry sposób, by pewne pożądane cechy wzmocnić czy zbudować u siebie od podstaw w sposób optymalny, tak by dobrze zrozumieć samego siebie i realnie je wykształcić, podchodząc do pracy nad sobą z przekonaniem i pewnością siebie, wspieranym przez terapeutę.

Dodatkowo, odpowiadając na poszczególne zapotrzebowania, z przyjemnością i pełnym profesjonalizmem przygotuję skrojone na miarę warsztaty na indywidualne zamówienie. Wystarczy, że wspólnie omówimy czego mają dotyczyć i jakie cele do zrealizowania stawiamy, a ja dopasuję metody i ćwiczenia warsztatowe tak, by wszystkie założenia zostały spełnione. Pracując razem możemy skoncentrować się na poprawie wskazanego obszaru czy nawet określonej umiejętności.

Z przyjemnością podejmę się prowadzenia warsztatów i treningów rozwojowych w kluczowych miastach województwa kujawsko-pomorskiego: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, skupiających dużą grupę pracowników na stanowiskach kierowniczych i zarządzających. Trening rozwoju osobistego mogę również przygotować dla grup z takich miast jak Inowrocław, Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Chełmża czy Włocławek. Z chęcią podejmę się współpracy również w innych miejscach w kraju, zapraszam do kontaktu i omówienia szczegółów planowanych warsztatów lub treningu rozwojowego.