Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

 Przyczyny kryzysu zawodowego są trudne do scharakteryzowania. Kryzys zawodowy może być wynikiem narastającej frustracji i niezadowolenia ze swojej pracy przez dłuższy czas, może też być następstwem załamania kariery zawodowej, po którym trudno jest odzyskać równowagę. Wypalenie zawodowe może być również efektem złego wyboru ścieżki kariery. Nie należy do rzadkości sytuacja, kiedy ktoś po zaledwie kilku latach pracy zawodowej zdaje sobie sprawę, że obrany kierunek rozwoju zawodowego nie jest zgodny z jego predyspozycjami, możliwościami i pragnieniami. Obecnie wśród młodych ludzi aktywnych na rynku pracy jest to coraz częściej spotykane zjawisko. Kryzys zawodowy może się pojawić także po dłuższej nieobecności na rynku pracy. Powodów jest wiele i bardzo się od siebie różnią, ale niezależnie od źródła kryzysu zawodowego, jest to bardzo obciążający czynnik stresogenny i dość trudno sobie z nim poradzić. Aby wyjść obronną ręką z kryzysu zawodowego, warto na spokojnie określić, co dokładanie powoduje nasze niezadowolenie, wskazać te czynniki w życiu zawodowym, które niekorzystnie wpływają na ogólne samopoczucie. Już samo ustalenie ich jest krokiem naprzód; to o wiele więcej niż jedynie mgliste poczucie, że "coś jest nie tak". Następnie trzeba opracować plan działania, krok po kroku - zastanowić się, co chce się osiągnąć, i jakie działania kolejno trzeba podjąć, aby zacząć ten cel osiągać. Im szybciej zaczniemy reagować na kryzys zawodowy, tym szybciej się z nim uporamy - a to bardzo ważne, by nie zruinować swoich finansów w czasie takiego kryzysu. Jeśli czujesz, że sam nie potrafisz przezwyciężyć swojego kryzysu zawodowego, a Twoje samopoczucie psychiczne poważnie na tej sytuacji cierpi, zgłoś się do mnie - porozmawiamy o Twojej sytuacji i możliwych rozwiązaniach.