Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

Konsultacja psychoterapeutyczna jest rodzajem wstępnej rozmowy, podczas której omawiany jest charakter problemu pacjenta oraz prognozowany jest przebieg psychoterapii. Nie jest to już rozpoczęcie psychoterapii, a jedynie początkowe nakreślenie jej kształtu przez psychoterapeutę. Zdarza się, że konsultacja psychoterapeutyczna wymaga kilku sesji terapeutycznych i zajmuje 2-3 spotkania z psychoterapeutą. Dzieje się tak, jeżeli złożoność  i wielowymiarowość problemu wymaga gruntownego rozpoznania terapeutycznego przed konkretnym zaplanowaniem terapii, wskazaniem jej celów oraz doborem metod terapeutycznych. Aby z etapu konsultacji psychoterapeutycznej przejść do rozpoczęcia właściwej terapii, musi dojść do porozumienia pomiędzy terapeutą a pacjentem na płaszczyźnie określenia celu terapii oraz metody wybranej do jego osiągnięcia. Wówczas można mówić o rozpoczęciu psychoterapii, dopiero od tego momentu kolejne spotkania są już właściwą terapią.