Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

Terapia uzależnień to rodzaj metody leczniczej, która ma doprowadzić do uwolnienia osoby uzależnionej od destrukcyjnego wpływu czynnika uzależniającego, niezależnie czy jest nim jakiś obiekt czy dane zachowanie. Psychoterapia opiera się wówczas na pracy terapeuty z pacjentem ściśle skoncentrowanej na przedmiocie uzależnienia, gdzie stopniowo wyprowadzane jest zaburzone postrzeganie czynnika uzależniającego jako remedium na problemy i stres do pożądanego, neutralnego poziomu, a jego rola w życiu osoby uzależnionej redukowane jest do takiego stopnia, który umożliwia jak najlepsze funkcjonowanie w codzienności. Innymi słowy, jest to wielotorowa i zindywidualizowana metoda uwalniania od uzależnienia i przywracania optymalnej jakości życia poprzez motywowanie, kierunkowanie i wspieranie pacjenta w intensywnej pracy nad swoim problemem, co przy dużym zaangażowaniu obu stron daje wymierne i trwałe efekty.