Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

W obliczu masowych strajków kobiet nie sposób nie zwrócić uwagi na to, z jak wieloma problemami w dzisiejszym świecie borykają się kobiety. Trudy macierzyństwa, budowanie kariery, problemy w związkach, życie singielki, problemy z okresu dojrzewania; to tylko niektóre z licznych wyzwań, jakie potrafią obciążać psychikę kobiety i wpływać na jakość jej życia. Coraz więcej kobiet na szczęście ma świadomość, jak ważne jest zdrowie psychiczne oraz dobre samopoczucie, oraz jak pozytywne efekty w zwalczaniu swoich problemów przynosi psychoterapia. W trosce o siebie i komfort życia swojego oraz najbliższych, wiele kobiet znajduje w sobie siłę, by sięgąć po pomoc psychologiczną. Wzmocnienie kobiet i pozwolenie im na poznanie własnych możliwości i uwierzenie w ich moc może dać spektakularne efekty i sprawić, że kobieta nie tylko przejdzie przez swoje kryzysy i upora się z problemami, ale odkryje siebie na nowo.

 

Zaburzenia odżywiania stanowią problem dużej wagi, który dotyczy najczęściej młodzieży i młodych dorosłych. Coraz częściej jednak staje się zaburzeniem dotykającym dzieci w wieku szkolnym oraz osób dojrzałych, zwłaszcza kobiety. Jak rozpoznać, kiedy ma się do czynienia z zaburzeniami odżywiania? Jakie czynniki w zmianach odżywiania powinny być alarmujące? Kiedy warto udać się do psychoterapeuty i porozmawiać o problemie z odżywianiem, zanim rozwinie się on do zaburzenia odżywiania? Psychoterapia jest bardzo skutecznym narzędziem w leczeniu zaburzeń odżywiania, nawet w ich zaawansowanej postaci.

Jesień dla wielu osób jest czasem obniżonego nastroju, chandry i pogorszenia samopoczucia. W ten sposób mogą się także objawiać epizody depresyjne. Warto się przyjrzeć, czy są to stany nawracające, powtarzające się. Być może to tylko słabszy moment, a może być to sygnał czegoś poważniejszego. Jeśli podejrzewasz u siebie objawy depresji, pomyśl o konsultacji psychologicznej. Psychoterapia jest bardzo skutecznym narzędziem w leczeniu depresji, a także pomocna w przypadku powtarzającego się pogorszenia nastroju, który depresją nie jest. Depresja stanowi powszechny problem i nie powinna być lekceważona. Może dotknąć każdej osoby, dlatego trzeba zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze.

Kiedy ktoś decyduje się na psychoterapię, lęk przed jej rozpoczęciem jest zjawiskiem całkowicie normalnym. Obawa przed psychoterapią dotyka niemal każdego. Najważniejsze jest, aby ten lęk racjonalizować i utrzymać w ryzach, by nie spowodował zaniechania tej próby poprawienia jakości swojego życia i uporządkowania go. Psychoterapia daje bardzo wiele, pozwala uporać się ze swoimi problemami i rozwiązać trudności w prawidłowy sposób, tak aby negatywne emocje zostały rozładowane i zniwelowane, a nie powróciły za jakiś czas ze zdwojoną siłą. Strach przed psychoterapią jest naturalny, ale jeśli uważasz, że jej potrzebujesz, to nie pozwól, by ten lęk Cię do tego zniechęcił. Jak to zrobić?

Żałoba, czyli okres przeżywania straty kogoś bliskiego, to naturalny okres adaptacji do nowej rzeczywistości bez tej osoby, a także przeżywania bardzo trudnych emocji i radzenia sobie z nimi. Ten okres zazwyczaj trwa około roku do dwóch lat, ale może się zdarzyć, że potrwa to dłużej. W tym czasie człowiek przechodzi przez kolejne etapy żałoby, a czas potrzebny na przejście każdego z nich też jest bardzo indywidualny. Zdarza się, że osoba pogrążona w żałobie utknie na pewnym etapie jej przeżywania, i nie jest w stanie sama z niego wyjść i poczynić kroku naprzód. Wtedy bardzo pomocna jest psychoterapia po utracie kogoś bliskiego. Spotkania z psychoterapeutą po śmierci bliskiej osoby ogromnie ułatwiają przejście i przepracowanie skrajnie trudnych emocji związanych z poczuciem straty.

Trwający od blisko miesiąca nowy rok szkolny 2020/2021 cały czas się toczy pod znakiem epidemii. Sytuacja w kraju związana z zachorowaniami na COVID-19 cały czas utrzymuje się na alarmującym poziomie, wobec czego ciągle pod pewnym znakiem zapytania stoi sposób funkcjonowania szkół. Większość z nich działa w trybie stacjonarnym, choć przy zachowaniu restrykcji sanitarnych. Wielu rodziców wciąż jednak czuje się niepewnie w związku z możliwą koniecznością zapewnienia dziecku opieki w razie przejścia na tryb nauki zdalnej. Z drugiej strony dla dzieci ten rok szkolny jest wyjątkowym wyzwaniem, gdyż muszą się aklimatyzować do szkolnej rzeczywistości po długich miesiącach przerwy z powodu epidemii. Jak sobie z tym radzić, pomagać sobie jako rodzicowi, a przede wszystkim odpowiednio wspierać swoje dziecko?

Ten rok szkolny jest szczególny nie tylko dla dzieci idących do szkoły po raz pierwszy oraz ich rodziców. Ze względu na panującą epidemię i obowiązujący reżim sanitarny, rok szkolny 2020/2021 wygląda dla wszystkich nieco inaczej niż do tej pory. Jak odnaleźć się w nowej, szkolnej rzeczywistości w czasie pandemii? Jak rodzice powinni wspierać swoje dziecko w obliczu stresu związanego z powrotem do szkoły? Jak mogą sobie radzić rodzice, którzy mają wiele obaw w związku z posłaniem dziecka do szkoły w dobie epidemii koronawirusa? Warto wiedzieć, jak pomóc sobie i swojemu dziecku zaadaptować się do warunków rygoru sanitarnego w szkole, a także radzić sobie z innymi trudnościami wynikającymi z pójścia dziecka do szkoły, jeśli się takie pojawią.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest dla dziecka wydarzeniem z natury pozytywnym, ale jak każda zmiana, jest także źródłem pewnej dawki stresu. Stres przed pójściem do szkoły jest zjawiskiem normalnym i ważna jest nie walka z nim, ale akceptacja i kontrola nad tym co się dzieje oraz wspieranie dziecka w największych trudnościach związanych z pierwszym dniem w szkole, zwłaszcza jeśli jest to w ogóle pierwszy rok szkolny w życiu dziecka. Zazwyczaj jednak zdarza się, że rodzice tak samo są pełni obaw w związku z pójściem dziecka do szkoły, czasami nawet bardziej niż ono samo. Jak rodzice powinni sobie radzić z tym stresem i jak wtedy mądrze wspierać dziecko, by nowy rok szkolny rozpoczęło spokojne i zmotywowane? W tym roku dodatkową trudnością są obawy związane z tym, jak będzie wyglądał rok szkolny w obliczu epidemii COVID-19.

Rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się ze stresem zarówno dzieci, jak i ich rodziców, nawet jeżeli nie jest to pierwszy raz, kiedy dziecko idzie do szkoły. Jak przygotować dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego i złagodzić jego lęk? Jak rodzice sami powinni się przygotować na powrót dziecka do szkoły i o czym powinni pamiętać, by jak najlepiej wspierać swoje dziecko? Warto pamiętać o kilku prostych, przydatnych wskazówkach, aby zredukować obawy i stres przed nowym rokiem szkolnym i uczynić go pozytywnym wydarzeniem, zarówno w odczuciu dziecka, jak i jego rodziców. W trudniejszych, bardziej wymagających przypadkach, pomocna może być socjoterapia lub spotkanie z psychoterapeutą.

Lato kojarzy nam się z czasem odpoczynku, relaksu i regeneracji. Latem można naładować akumulatory, nabrać sił na cały rok. Lato zwykle jest czasem, w którym więcej myślimy o sobie i swoich potrzebach. Warto w czasie wypoczynku zadbać o siebie także w sferze psychicznej, pomyśleć o swoich relacjach, życiu zawodowym, zadowoleniu z siebie, ambicjach i potrzebach. Jest to także dobry moment, by pomyśleć o psychoterapii, jeśli wcześniej się ją rozważało, ale zawsze brakowało na to czasu. Kiedy jesteśmy wypoczęci i zrelaksowani na urlopie, to także dobry moment, by na spokojnie zastanowić się nad swoim życiem i jeśli są w nim jakieś nierozwiązane problemy, to rozważyć rozpoczęcie psychoterapii.

Wakacje to czas urlopowy i wypoczynkowy, w którym utarty harmonogram staje się nieco inny. Dotyczy to także osób korzystających z psychoterapii, na którą przecież uczęszcza się regularnie. Wyjazdy i odpoczynek są oczywiście bardzo ważną i potrzebną sferą, ale jak to pogodzić z ciągłością i regularnością psychoterapii w czasie wakacji? Nie jest problemem, by znaleźć rozwiązanie i opracować swój plan na psychoterapię w wakacje. Warto też mieć na uwadze rozwiązania awaryjne w razie sytuacji kryzysowej, kiedy priorytetem nad wypoczynkiem jest poczucie bezpieczeństwa i odzyskanie równowagi psychicznej.

Do uzależnień najczęściej dotykających dzieci i młodzież należą uzależnienia od komputera, telefonu i Internetu. Nieustanny dostęp do urządzeń elektronicznych sprawia, że młodzi ludzie często używają ich nadmiernie. Wiele się mówi o pokoleniu "wpatrzonym w ekran", i o ile negatywny wydźwięk tego zjawiska jest oczywisty, o tyle nie do końca można obwiniać młode pokolenie o ten stan. Nadużywanie komputera, telefonu i Internetu i w konsekwencji zły wpływ tych czynników na rozwój i codzienne funkcjonowanie dzieci i młodzieży, może być wynikiem uzależnienia. Mechanizm uzależnienia działa podobnie jak w przypadku osób dorosłych - oznacza to, że młodzi ludzie łatwo tracą nad tym kontrolę, i nie jest proste wykorzenienie złych nawyków. To uzależnienie może dotykać także osób dorosłych. Niezależnie od wieku osoby uzależnionej, potrzebna jest pomoc.

Socjoterapia dla dzieci i młodzieży pozwala młodym ludziom kształtować prawidłowe postawy, właściwe reakcje na bodźce i odnajdywanie się w nowych okolicznościach i sytuacjach, jakie spotykają ich każdego dnia w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym. Dzieci, które mają problemy na gruncie socjalizacji, narażone są na wczesne występowanie uzależnień, w tym uzależnienia od internetu. Socjoterapia jest jednym ze sposobów wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z trudnościami. Dzięki socjoterapii można uniknąć poważnych problemów dziecka w przyszłości i w dużym stopniu dać mu szansę na uniknięcie zagrożeń w rozwoju i osiąganiu sukcesów, jakim są uzależnienia.

Uzależnienie od internetu jest jednym z najczęstszych uzależnień w grupie młodych ludzi. Dotyczy to coraz młodszych osób, nawet już dzieci w wieku szkolnym. Przy tego typu problemie dobrym rozwiązaniem może być grupowa terapia uzależnień. Zajęcia w grupie pozwalają młodzieży na wzajemne wspieranie się, młody człowiek nie ma także poczucia izolacji i osamotnienia w swoim problemie. Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży z problemem nadużywania internetu przynosi bardzo dobre rezultaty i pozwala nauczyć się korzystać z sieci w bezpieczny sposób oraz znajdować alternatywy.

Uzależnienie od internetu jest obecnie jednym z najczęstszych uzależnień dotykających dzieci i młodzież. W dobie ciągłego bycia online niezwykle łatwo jest wpaść w uzależnienie, i dotyczy to coraz młodszych osób. Naturalnym jest fakt, że dzieci i młodzież korzystają z internetu z dużą częstotliwością. Może się to jednak przerodzić w uzależnienie i negatywnie odbijać na rozwoju dziecka oraz jego nauce szkolnej, a także funkcjonowaniu w grupie. Wówczas warto pomyśleć o socjoterapii jako sposobie walki z uzależnieniem od internetu.

Kiedy dzieciom i młodzieży potrzebna jest socjoterapia? Jakie przesłanki powinny wskazywać na to, że warto pomyśleć o socjoterapii? Większość dzieci, zwłaszcza w wieku szkolnym, na pewnym etapie boryka się z jakimiś trudnościami dotyczącymi funkcjonowania w grupie. W niektórych przypadkach może to sygnalizować bardziej złożone problemy, w związku z czym może być wskazana socjoterapia. Jak rozpoznać, czy trudności dziecka powinny być korygowane za pomocą socjoterapii? Kiedy socjoterapia będzie przydatna w rozwoju dziecka?

W obliczu problemów i trudności warto pomyśleć o specjalistycznym wsparciu psychoterapeutycznym. Istnieje wiele dróg i rodzajów terapii, które pozwalają na skuteczne radzenie sobie z problemami. Wśród nich jest psychoterapia i socjoterapia. Warto poznać różnice między nimi, by dobrać adekwatną metodę terapeutyczną do swojego przypadku i wiedzieć, po jaki rodzaj pomocy zgłosić się do terapeuty. Jakie są cele i zadania psychoterapii, a jakie socjoterapii? Kiedy wybrać jedną z nich?

Socjoterapia stanowi formę terapii zajęciowej, która ma zastosowanie wobec dzieci i młodzieży. Dzięki socjoterapii dzieci w wieku szkolnym mające trudności społeczne, mogą w bezpieczny i kontrolowany sposób przechodzić przez wykreowane sytuacje społeczne i uczyć się w ten sposób pozytywnych i prawidłowych wzorców zachowań i sposobów reakcji. Dzięki temu nabywają umiejętności społecznych i zdecydowanie lepiej potrafią radzić sobie w codziennym życiu. Socjoterapia dla dzieci i młodzieży daje im szansę na lepszy rozwój i większe osiągnięcia w przyszłości.

Socjoterapia dla dzieci i młodzieży jest skuteczną i nowoczesną metodą pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym w zwalczaniu trudności i problemów w nauce oraz kontaktach społecznych. Socjoterapia w Toruniu pozwoli dzieciom doświadczać pewnych sytuacji w sposób bezpieczny i kontrolowany, dzięki czemu później dużo lepiej radzą sobie z nimi w zwykłym życiu. Dzięki socjoterapii dla dzieci i młodzieży w Toruniu rodzice i opiekunowie mogą znaleźć rozwiązanie problemów swoich podopiecznych i wyjść na przeciw ich potrzebom, w odpowiedni sposób wspierając ich rozwój.

Epidemia koronawirusa spowodowała wiele obostrzeń w życiu codziennym. Dostęp do różnego rodzaju usług i świadczeń była bardzo ograniczona. Dotyczyło to również gabinetów psychoterapeutycznych, które nie zawsze miały możliwość pracować normalnie. Odpowiedzią na te trudne warunki i w trosce o osoby korzystające z psychoterapii, była psychoterapia online. Teraz, na etapie odmrażania gospodarki i znoszenia obostrzeń wywołanych epidemią koronawirusa, większość gabinetów psychoterapeutycznych wraca do zwykłego trybu pracy - w tym mój gabinet w Toruniu.